Tietosuojaseloste

Chez Marius Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 14.10.2021

Yleistä

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Chez Marius Oy:n asiakkaisiin, jälleenmyyjiin, verkkokaupan asiakkaisiin, rekrytointiprosessiin osallistuviin ja markkinoinnin asiakassegmentteihin.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Chez Marius Oy

Y-tunnus: Y-1441098

Postiosoite: Itälahdenkatu 23 A, 3krs, 00210 Helsinki

Rekisteriasioista voit kysyä lisää sähköpostitse verkkokauppa@chezmarius.fi tai soittamalla +358 40 195 5215. Palvelemme arkisin 9-16.

Miksi keräämme henkilötietoja?

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Asiakasviestintään
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen ja kehittämiseen
 • Markkinoinnin parantamiseen ja kohdentamiseen
 • Verkkokaupan analysointiin ja kehittämiseen
 • Palautteen keräämiseen ja hyödyntämiseen
 • Rekrytointiprosesseihin
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen ja väärinkäytösten estämiseen

Mitä tietoja rekisteri sisältää?

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkaiden kohdalla nimi, Y-tunnus, Yhteyshenkilö ja titteli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja laskutustiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, palautukset, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Mistä tietolähteistä asiakastietoja kerätään?

 • Asiakkaiden asioidessa kivijalkamyymälässämme
 • Asiakkaiden asioidessa verkkokaupassamme
 • Sähköpostitse ja puhelimitse tulleiden tilausten, tarjouspyyntöjen ja tiedustelujen yhteydessä
 • Uutiskirjetilausten yhteydessä
 • Evästeiden tai pikseleiden kautta verkkokaupassamme

Tietojen suojaus

Henkilötietoja sisältävä rekisteri on valvotussa palvelinsalissa ja salasanalla suojattu. Sen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista ja lainsäädäntö sekä kirjanpitolaki määrittää. Asiakkaalla on oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, ja tarvittaessa pyytää niiden oikaisemista, tai poistamista rekisteristä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme asiakkaan yksilöiviä asiakastietoja kolmansille osapuolille vain välttämättömiin tarkoituksiin toimintamme mahdollistamiseksi. Käyttämämme logistiikkayritys käyttää asiakkaan yhteystietoja toimituksien mahdollistamiseksi ja maksunvälittäjä käsittelee maksutietoja.

Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Näitä tietoja käsitellään anonymisoituna massadatana.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Käytämme verkkokaupassamme evästeitä. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita verkkokaupan kehittämiseen, sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Käytämme verkkokaupassamme kolmansien osapuolien palveluita, kuten Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google Adwordsia, MailChimpiä ja Facebook pixeliä markkinoinnin toimenpiteiden kehittämiseen. Näitä palveluita käytetään mm. asiakkaan ostopolkujen ja sivustokäyttäytymisen seurantaan. Käsittelemme tietoja anonyymisti koostettuina tilastoina ymmärtääksemme asiakkaita ja heidän tarpeitaan paremmin.

Lisätietoa em. palveluista löydät näistä linkeistä: Google tietosuojaseloste, Facebook tietosuojaseloste, Facebook evästekäytännöt

Asiakas voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt oikeudet 25.5.2018 lähtien:

 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin, sekä tietyt EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt tiedot.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tiettyjä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tarkoituksia kuten suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
 • Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa.
 • Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa.
 • Oikeus saada tietyissä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisestikäytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen. Tiedotamme asiakkaita merkittävistä muutoksista verkkosivuillamme.